HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
Fiscale informatie
Boxenstelsel
Kapitaalverzekering eigen woning
Overwaarde
Beperking hypotheekaftrek (belastingplan2004)
Overzicht fiscale aftrekbaarheid


Beperking hypotheekrenteaftrek


Per 1 januari 2004 is de hypotheekrenteaftrek beperkt door de introductie van de ?bijleenregeling?. Essentie van de regeling is dat de overwaarde die vrijkomt bij verkoop van de oude woning moet worden ge?nvesteerd in de nieuw aan te kopen woning.

Dit wordt gerealiseerd door de aftrek op de nieuwe lening te beperken tot:
de rente op de resterende schuld op de oude woning, plus het verschil van
- de aanschafwaarde van de nieuwe woning (inclusief kosten), en
- de verkoopprijs van de oude woning (minus de gemaakte kosten).

Voorbeeld:
U heeft in 1997 een woning gekocht. De resterende hypotheekschuld in Box 1 bedraagt ? 110.000,--.

U koopt in januari 2004 een nieuwe woning voor ? 250.000,--, ook geheel gefinancierd met geleend geld. De kosten van de overdracht van de nieuwe woning zijn ? 25.000,--. Dus totale aanschafkosten ? 275.000,--.

U verkoopt uw huidige woning voor ? 200.000,--. U maakt daarvoor ? 5.000,-- kosten. Deze kosten mogen in mindering worden gebracht op de verkoopopbrengst zodat een bedrag van ? 195.000,-- resteert.

Volgens de huidige regeling kunt u de rente aftrekken over de volledige aankoopsom van de woning plus kosten, in dit voorbeeld ? 275.000,--.

Na de invoering van de bijleenregeling wordt het bedrag waarover u rente kunt aftrekken:

Restant hypotheekschuld ? 110.000,--
Aanschafkosten nieuwe woning ? 275.000,--
Verkoopopbrengst oude woning ? 195.000,-- -
Verschil ? 80.000,-- +
Rente aftrekbaar over: ? 190.000,--

JA, ik wil alvast weten waar ik aan toe ben!
Vraag online alvast een Hypotheekofferte op
Vraag een adviesgesprek aan


Doe de Hypotheektest
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)